หน้าแรก

ผู้ปกครองคริสตจักร

ตารางการนมัสการพระเจ้า ในวันอาทิตย์

08.30-9.00น. อธิษฐานเพื่อจังหวัดนครสวรรค์ HOLY CITY (มีอาหารเช้าสำหรับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมอธิษฐาน)
09.30-10.30 น. ศึกษาพระคัมภีร์ตามกลุ่ม
10.30-12.00 น. นมัสการพระเจ้า
13.30-14.30 น. กลุ่มสร้างสาวก / เรียน ดนตรี / รวมตัวกันออกประกาศ ฯ / เยี่ยมผู้เจ็บป่วย

แผนที่มายังคริสตจักร