ติดต่อคริสตจักร

คริสตจักรนครสวรรค์
9/9 ถ.แสงสวรรค์ (ตรงข้ามโรงเรียนสตรี นว.) ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร 056 222141 , 056 232917, 087 8408084
E-mail : nakhonsawanchurch@gmail.com
facebook: คริสตจักรนครสวรรค์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100003767081573