สนับสนุนงานพันธกิจ

ถวายเพื่องานพันธกิจของคริสตจักรนครสวรรค์
ธนาคาร : กรุงไทย
เลขบัญชี : 7780280799
ชื่อบัญชี : คริสตจักรนครสวรรค์