ประกาศกับเด็กที่สถานพินิจ

“เราจะใช้ผู้ใดไป? และผู้ใดจะไปแทนพวกเรา? ” อิสยาห์6:8
วันที่ 28 กค 2019 และทุกสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน พี่น้องในคจ.นครสวรรค์จะรวมตัวกันเพื่อไปประกาศกับเด็กที่สถานพินิจ
ขออธิษฐานเพื่อเด็กเหล่านี้เมื่อเขาได้ยินได้ฟังและรับข่าวประเสริฐแล้วพวกเขาจะไม่กลับเข้าไปในสถานที่แห่งนี้อีก แต่จะเดินเข้าคริสตจักรฯ เพื่อรับการเปลี่ยนชีวิตใหม่ เป็นคนใหม่ มีชีวิตเพื่อครอบครัวสังคม และงานของพระเจ้า อาเมน