คุณป้าจำเนียม

ขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ คุณป้าจำเนียม อยู่ท่ามกลาง คนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า และยืนหยัดด้วยการประกาศความเชื่อ เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ งอกขึ้นในหมู่บ้านบึงน้ำใสแล้ว อาเมน