กลุ่มแคร์

ทุกวันอังคารพี่น้องในคริสตจักรนครสวรรค์จะรวมตัวกันเพื่อไปร่วมจัดกลุ่มแคร์ นมัสการกับพี่น้องคริสเตียนที่บ้านเกรียงไกร ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้คนบ้านเกรียงไกรได้เปิดใจ รับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของเขาอาเมน