กลุ่มแคร์ 21/08/2019

พี่น้องในคริสตจักรนครสวรรค์ ได้รวมตัวกันไปร่วมสามัคคีธรรม “กลุ่มแคร์” ที่บ้านถนนโค้งหนองเบน นครสวรรค์ พร้อมกับเรียรทำขนมตาล ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องมีใจรับการเติมเต็มเพื่อเติบโตผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกคนที่เข้าประชุม